Akcie

 V rámci AKCIE ponúkame každému zákazníkovi ZDARMA :

 vypísanie textu na požadovaný pomník pieskovaním bez obmedzenia znakov

 likvidáciu starých náhrobkov

 dláždený chodník dokola náhrobku

 mosadzné krížiky

 poradenstvo a doprava do 150 km

 vypísanie textu na požadovaný pomník pieskovaním